HER ŞEYE BAŞKAN KARAR VERECEK

12 Eylül 2018 Çarşamba , 11:58
0 Yorum


Bakan müşavirliklerine yapılacak açıktan atamalara Cumhurbaşkanı izni şartı getirilirken, mesleğe alımlarda yapılacak özel yarışma sınavları da Cumhurbaşkanı izniyle gerçekleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak açıktan atamalar ile mesleğe özel yarışma sınavları ile temin edilen personelin tabi tutulduğu sınavların açılmasına dair esaslar hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı ile TBMM memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılıklarına, Toplu Konut İdaresi Başkan ve Başkan Yardımcılıklarına, çeşitli kurumların Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine ve Bakan Müşavirliklerine yapılacak açıktan atamalara Cumhurbaşkanlığı izni şartı getirildi. CUMHURBAŞKANI İZNİ İLE SINAV AÇILACAK Ayrıca, Genelgeye göre, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında görevlendirilecek uzman ve uzman yardımcıları ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavı gerçekleşmeden önce Cumhurbaşkanlığı’ndan izin alınacak. YILDA 4 KEZ... Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların satışı, kiralanması, irtifak hakkı tesis edilmesi, devredilmesi gibi her türlü işlemler için yılda 4 kez Cumhurbaşkanlığına bilgi verilecek. Kamu binalarının yapımında, Kamu Binaları Standartları Rehberi’ne uyulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların kiralanması, devri, irtifak hakkı tahsis edilmesi gibi işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile kamu binalarının yapımında dikkate alınacak hususları belirleyen Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM AYLARINDA Genelgeye göre, belediyeler ve il özel idareleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların vakıf, dernek veya bunların şirketlerine ya da gerçek ve tüzel kişilere satışı, kiralanması irtifak hakkı tesis edilmesi, takas-tahsis-devir edilmesi ve benzeri her türlü işlemleri komisyonlar vasıtası ile gerçekleştirilecek. Genelgeye göre taşınmaz sahibi kamu kurum ve kuruluşları Bakanlıklara bağlıysa ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığındaki komisyon, diğer kurum ve kuruluşlar ise üst yönetici başkanlığındaki komisyon bu işlemler için yetkili kılındı. Öte yandan söz konusu komisyonlar taşınmazlara ait her türlü işlem için Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bilgi sunacak. KAMU BİNALARINA STANDART GETİRİLECEK Kamu hizmet binalarının inşa maliyetlerini düşürülmesi, binaların enerji verimliliğinin sağlanması ve cari giderlerin azaltılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binaları Standartları Rehberi” bakanlığın internet adresinde yayımlanacak. Yapılacak binalarda bu rehberdeki esaslar dikkate alınacak.


Kaynak:
denizlihalkinsesigazetesi.com
HASANSOFT Haber Sistemi